Reservedeler til bil på tilbud

Generelle salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser

Disse generelle salgsbetingelsene gjelder for alle produkter som selges av Mister-Auto.no (nettsiden) og leveres i Norge.

Kundene til Mister-Auto.no godtar uforbeholdent disse generelle salgsbetingelsene ved å merke dem av elektronisk før bestilling.

Disse generelle salgsbetingelsene og ordrebekreftelsen utgjør kontrakten mellom Mister-Auto.no og kunden for levering av produkter i Norge. Ingen andre generelle betingelser er gjeldende.

Kontrakten kan bare endres hvis Mister-Auto.no samtykker skriftlig eller per e-post.

Informasjon i annonser, brosjyrer eller andre trykksaker fra agenter eller ansatte ved Mister-Auto.no er kun for forhandlinger og har ingen kontraktsmessig verdi. Dette gjelder også for informasjon distribuert eller offentliggjort i alle medier, blant annet via Internett.


1. Informasjon før kontrakt

Kunden er informert om at alle produktene som selges på nettsiden, er nye produkter og i samsvar med gjeldende europeiske lover og standarder.
Ingen brukte produkter selges på nettsiden Mister-Auto.no.

Ved å merke av på disse generelle betingelsene, samtykker kunden :

 • å være beslutningsdyktig eller inneha autorisasjon fra ansvarlig person før en bestilling legges inn på Mister-Auto.no;
 • å ha (i tillegg til informasjonen i disse generelle betingelsene) gjort seg kjent med informasjon om de bestilte produktenes vesentlige egenskaper. Denne informasjonen kan finnes i databladene presentert på nettsiden. I denne sammenheng presiserer Mister-Auto.no at bilder av produkter for salg på nettsiden er så nøyaktige som mulig, men at en perfekt likhet med mottatt produkt ikke kan forventes. Bildene som gjengis på nettsiden er derfor kun til informasjon og kan ikke pålegge Mister-Auto.no noe ansvar.

Hvis kunden føler han/hun mangler tilstrekkelig kompetanse for å velge produkt(er) som trengs, er det hans/hennes ansvar å hente inn råd og hjelp. I alle tilfeller kan kunden kontakte Mister-Auto.no per e-post og/eller telefon for mer informasjon om produktene på nettsiden.


2. Bestilling

2.1 Gjennomføre en bestilling

Kunden kan bare bestille på nettsiden eller per telefon.

Mister-Auto.no ønsker å gjøre kunden oppmerksom på at det er sikkert å bestille på nettsiden.

Mister-Auto.no vil også gjøre oppmerksom på at bestillinger gjennom nettsiden med feil eller ufullstendig informasjon kan føre til feil i gjennomføring av bestillingen (inkludert levering). Dette kan ikke Mister-Auto.no belastes for.

Kunden må kontrollere nøye at bestilt(e) produkt(er), mengde(r) og leveringsadresse er korrekt.

2.2 Ordrebekreftelse

Hvis Mister-Auto.no aksepterer bestillingen, vil det bli utstedt en ordrebekreftelse som sendes til kundens e-postadresse.

Mister-Auto.no forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling fra en kunde ved legitim årsak, i samsvar med gjeldende lovgivning.

2.3 Annullering av bestilling

2.3.1 Annullering av bestilling av Mister-Auto.no

En bestilling kan alltid annulleres av Mister-Auto.no hvis:

 • bestilt(e) produkt(er) ikke er tilgjengelig(e) og/eller det er umulig å levere en bestilt tjeneste;
 • bestillingen ikke er betalt innen fristen, som angitt i avsnitt 4.1 nedenfor.
 • force majeure (inkludert: uforutsigbare forsinkelser i levering eller defekte leveranser fra leverandører)

I tilfelle bestilt(e) produkt(er) ikke er tilgjengelig(e)

Selv om Mister-Auto.no gjør sitt ytterste for å levere produktene på ordrebekreftelsen, kan det noen ganger likevel være umulig å levere produktene eller tjenesten til kunden. Dette kan for eksempel skyldes at store svingninger i lagerbeholdning gjør at man ikke kan garantere tilgjengelighet.

2.3.2 Annullering av bestilling av kunden

En bestilling kan annulleres av kunden ved :

 • leveringsforsinkelser av bestilt(e) produkt(er) og/eller tjeneste(r) som omtalt i avsnitt 5.2 nedenfor;
 • transportskader eller kvantitative mangler ved leveringen til klienten bestemt av vilkårene i avsnitt 5.5 nedenfor;
 • manglende samsvar med type produkt(er) som leveres til kunden gitt i vilkårene i avsnitt 5.6 nedenfor;
 • kundens lovlige rett til å trekke seg fra kjøpet som gitt i avsnitt 6.1 nedenfor eller feil på kundens bestilte produkt(er) som gitt i avsnitt 6.3 nedenfor.

2.4 Konsekvenser ved annullering av bestilling

I tilfeller hvor bestillingen annulleres av grunnene nevnt i 2.3.1 og 2.3.2 ovenfor :

 • betalinger som allerede er gjennomført av kunden og mottatt av Mister-Auto.no, vil bli refundert tilbake til kredittkort eller bankkonto. Ingen form for kompensasjon eller erstatning gis i henhold til norske lover og regler. Beløpet refunderes innen 14 dager fra den dagen kunden sendte bestillingen;
 • kunden betaler selv returkostnadene i henhold til avsnitt 6 nedenfor. Kunden kan bruke blanketten for sletting (PDF version).

3. Pris

3.1 Katalogpris

Prisen på et produkt eller en tjeneste bestemmes fritt av Mister-Auto.no. Den kan endres til enhver tid, både opp og ned.
Mister-Auto.no vil så snart som mulig forsøke å gjennomføre alle prissvingninger av produktene eller tjenestene som selges ved å regelmessig oppdatere nettsiden.

I alle tilfeller vil kunden faktureres for prisen som gjelder på tidspunktet for bestillingen, slik den vises denne datoen på nettsiden.

Prisen som vises på nettsiden uttrykkes i kr inkl. moms. Fraktkostnader er ikke inkludert.

3.2 Faktura

Totalprisen for bestillingen (inkl. mva.) inkludert fraktkostnader, vises på fakturaen utstedt av Mister-Auto.no etter bestilling. Fakturaen vil være tilgjengelig på kundens personlige side på nettsiden. MVA (25%) og Fortollingsgebyr er inkludert. Se www.toll.no for mer informasjon.


4. Betaling av produkter og/eller tjenester

4.1 Betalingsmetoder

Kunden kan betale for produktene med en av de forskjellige betalingsmetodene vist på nettsiden under «betalingsmetoder». Dette kan være med bankkort (VISA, Mastercard, American Express), betaling av faktura eller bankoverføring. Kunden må betale i kr.

Betalinger på nettet reguleres av WorldPay, en organisasjon som spesialiserer seg på sikre online transaksjoner.
Ved registrering av bestillingen, bekrefter kunden overfor Mister-Auto.no av han/hun innehar nødvendig tillatelse til å bruke valgt betalingsmetode.

Hvis kunden betaler med bankoverføring, vil produkt(ene) leveres og tjenesten(e) utføres når betalingen er mottatt.

I forbindelse med kampen mot svindel på Internett, kan opplysninger om en kundes bestilling overføres til en tredjepart for verifikasjon.

Alle betalinger som utføres på nettsiden, kontrolleres og evalueres. For å unngå forsinkelser på grunn av disse kontrollene, ber Mister-Auto.no kunden om å opplyse følgende ved bestilling :

 • En e-postadresse.
 • Et telefonnummer for hver oppgitt adresse.

I hver sak kan kunden bli spurt om å oppgi flere opplysninger for å validere bestillingen.
I tilfelle det er risiko for at en transaksjon ikke blir betalt, forbeholder Mister-Auto.no seg retten til å ikke gjennomføre bestillingen.


5. Levering av produkter eller tjenester

5.1 Leveringsadresse

Mister-Auto.no leverer bare de bestilte produktene til adressen gitt på bestillingen. Informasjonen gitt av kunden på bestillingen kan føre til dette: i tilfelle feil i mottakerens adresse, kan ikke Mister-Auto.no holdes ansvarlig for manglende levering av produkt(er).

Leveringsadressen oppgitt ved bestilling av produkt eller tjeneste vil tas i betraktning etter at betaling er mottatt. Kunden kan likevel på egen risiko spørre speditøren om å endre leveringsadresse. I slike tilfeller kan ikke Mister-Auto.no holdes ansvarlig for eventuelle feil eller tap av pakke fra speditøren.

5.2 Leveringstid

Produkter og/eller tjenester vil normalt sett leveres og/eller utføres innen 3 til 5 virkedager etter bestilling (unntatt helger og helligdager).
Leveringstiden kan være betraktelig lengre for fjerntliggende områder.

Tiden mellom registrering av bestillingen og første levering fra speditøren til oppgitt adresse, bestemmes av to forhold :

 • 1. forberedelsestid (24 til 48 t) = betaling, forberedelse og behandling hos speditøren.
 • 2. leveringstid for bestillingen av speditøren (24 til 72 timer). En e-post sendes til kunden når bestillingen forlater våre lagre.

Leveringsdatoer og forsendelse er til kun til informasjon og uten kontraktsmessig forpliktelse.
Men i tilfelle unormal forsinkelse i levering, vil en e-post sendes til kunden.

5.3 Delvis levering

En kunde som bestiller flere produkter eller tjenester kan oppleve at noen produkter ikke leveres hvis de ikke er tilgjengelig ved sending av bestillingen.

I slike tilfeller vil Mister-Auto.no refundere prisen på produktet og/eller tjenesten til kunden.

5.4 Overføring av risiko

Risikoer knyttet til produktene overføres kunden ved levering.

5.5 Mottak av produktene

Leveringen vil utføres av en speditør og bekreftes av en elektronisk kvittering eller en papirkvittering (kalt leveringsseddel), signert av kunden og/eller mottakeren angitt på kundens bestilling.

Ved transportskader, feil i leveringen av bestilte produkter og/eller tjenester eller feil i kundens bestilling gjort kjent for Mister-Auto.no angitt i avsnitt 6.3 nedenfor, må mottakeren nøyaktig oppgi sine reservasjoner ved mottak, direkte på leveringsseddelen.

I den forbindelse er det kundens ansvar å kontrollere innholdet, samsvaret og tilstanden på produktene ved levering.

Denne kontrollen anses som utført når kunden (eller autorisert person) signerer leveringsseddelen fra speditøren.

Hvis det er avvik må kunden umiddelbart nekte mottak, og kreve at speditøren returnerer produktene. Kontroller at produktene returneres i samsvar med avsnitt 6.4 c).

Om det ikke oppgis på leveringsseddelen, vil ingen reklamasjon fra kunden aksepteres av Mister-Auto.no for kvantitative eller tilsynelatende mangler ved leverte produkter.

Det vil bare være mulig å reklamere på manglende konformitet med leverte produkter gitt av bestemmelsene i avsnittet 5.6 nedenfor, eller under garantien mot skjulte feil eller mangler. Se avsnitt 8 nedenfor.

Refusjon av produkter av kunden ved levering, kan anses som urimelig hvis kunden ikke kan begrunne årsakene oppgitt på leveringsseddelen. Hvis årsakene også avdekkes av Mister-Auto.no, vil kundens bestilling annulleres og medfører de konsekvenser opplyst i avsnitt 2.4 ovenfor, forutsatt at ingen returkostnader betales av kunden når produkter returneres umiddelbart av speditøren.

Kunden må legge inn en ny bestilling hvis en ny levering ønskes.

5.6 Reklamasjon

Hvis produktene som leveres ikke er i samsvar med bestillingen (feilaktig referanse) og kunden ikke har oppgitt noen årsaker på leveringsseddelen, må kunden (uten unntak) fremsette krav om reklamasjon til Mister-Auto.no per e-post eller telefon innen 15 (femten) dager etter leveringsdato. Dette må oppgis :

 • ordrenummer;
 • referanse(ne) og antall bestilte produkt(er)
 • referanse(ne) på mottatte produkt(er)
 • eksakt årsak for reklamasjon,

Hvis årsaken bekreftes av Mister-Auto.no, vil bestillingen annulleres og konsekvenser som opplyst i avsnitt 2.4 ovenfor og 6.2 nedenfor gjelder.

Kunden må legge inn en ny bestilling hvis ny levering ønskes.


6. Kundens rett til å returnere produkter

6.1 Juridisk angrerett

I henhold til gjeldende lovgivning i Norge kan en kunde som er en privat forbruker, og som ikke er fornøyd med noen av de kjøpte produkter eller tjenester, returnere produkter eller annullere bestilte tjenester. Mister-Auto.no må kontaktes per e-post eller telefon innen 15 virkedager etter levering av produktet (signaturen datert på leveringsseddelen fungerer som bevis på leveringsdato).

Hvis tidsfristen på 15 virkedager overholdes, vil kunden refunderes innen tretti dager etter leveringsdato for produkter eller tjenester eller fullføringen av bestillingen(e) av gjeldende avdeling(er).

Returkostnadene (transport) dekkes av kunden.

I alle tilfeller, vil refunderingen av prisen på leverte og returnerte produkter ikke gjennomføres før produktene har blitt inspisert, vurdert som komplett og i god stand av Mister-Auto.no (ingen tegn på bruk eller montering).

6.2 Retur av produkter grunnet feil levering av innholdet i bestillingen

I tilfelle det er mangler ved bestilte produkter og/eller tjenester, kan kunden (etter å ha sendt krav til Mister-Auto.no som gitt i vilkårene i avsnitt 5.6 ovenfor) returnere til Mister-Auto.no hvis godkjenning er innhentet som gitt i avsnitt 5.6.

Hvis kundens reklamasjonskrav er korrekt, vil det ikke være nødvendig å betale returen av de bestilte, leverte produktene. Refundering av returkostnader (transport) baseres på kvittering fra kunden.

6.3 Retur av produkter i tilfelle feil i bestillingen fra kunden

I tilfelle feil i bestillingen (referanse, bruk, merke, antall, adresse), må kunden kontakte Mister-Auto.no per e-post med det samme bekreftelsen av bestillingen mottas for å be om umiddelbar annullering av bestillingen. Annullering av bestillingen fører til, i så tilfelle, konsekvensene opplyst i avsnitt 2.4 ovenfor, forutsatt at :

(1). I tilfeller hvor levering av produkter allerede er bestilt eller tjenester utført på det tidspunkt hvor Mister-Auto.no mottar forespørsel om annullering fra kunden, vil det ikke være noen annen mulighet enn å nekte mottak av de bestilte produkter eller tjenester. Speditøren bes om å returnere bestillingen umiddelbart og merke leveringsseddelen med "Avvist".

(2). I alle tilfeller, vil refunderingen av prisen på leverte og returnerte produkter ikke gjennomføres før produktene har blitt inspisert, vurdert som komplett og i god stand av Mister-Auto.no (ingen tegn på bruk eller montering).

Både produktet og emballasjen er en del av det samme produktet. Emballasjen må ikke være revet, skitten eller skrevet på
Hvis produktet som sendes tilbake er ufullstendig eller skadet, forbeholder Mister-Auto.no seg retten til å nekte refundering eller redusere refunderingsbeløpet på opptil 70 % av kjøpsprisen.
Manglende refundering eller reduksjon i refundert beløp vil forklares til kunden per e-post.

Kunden må legge inn en ny bestilling hvis ny levering ønskes.

Hvis kunden angrer på kjøpet, kan varen(e) returneres eller bestillingen kanselleres. Dette må skje innen 15 dager fra varen(e) er mottatt (datoen på den signerte følgeseddelen fra speditøren beviser leveringsdato).

For at Mister-Auto.no skal akseptere returnert(e) vare(r), må kunden følge følgende prosess:

Kontakte Mister Auto Mister-Auto per e-post gjennom sin personlige side eller per telefon for utstedelse av returseddel.

Legge produktet uskadet i originalemballasjen.

Pakke originalemballasjen i en beskyttende pakke for sending.

Kontakte speditøren Mister Auto for å avtale henting av pakken.

Både pakken og returseddelen leveres til speditøren.


7. Garanti

7.1 Generelt
Produktene som tilbys av Mister-Auto.no er i samsvar med gjeldende europeiske lover og regler.

Produktene som selges av Mister-Auto.no skal bare monteres av en kompetent person, på kjøretøy eller systemer angitt av produsenten eller leverandøren. Denne personen innehar alt ansvar for monteringen. Mister-Auto.no kan ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller for konsekvenser av feilaktig installering eller feil bruk av et produkt på et kjøretøy.

7.2 Produsentens garanti

Noen produkter har en garanti fra produsenten. Denne er normalt på ett år. I tilfeller av feil med produktet under garantiperioden, vil reparasjoner utføres av produsenten. Fraktkostnader for sending av produktet til fabrikanten dekkes av kunden.

7.3 Garanti mot skjulte feil og mangler

I samsvar med gjeldende lovverk, er kunden beskyttet av den juridiske garantien mot skjulte feil og mangler. Bare produkter som beviselig har en skjult feil eller mangel kan returneres til Mister-Auto.no under denne garantien.

Kunder som sier at produktet mottatt av Mister-Auto.no har en skjult feil eller mangel, må bevise dette.

Derfor skal en ekspert på produktet oppnevnt av kunden sertifisere den skjulte feilen eller mangelen. Dersom eksperten bekrefter at det faktisk er en skjult feil eller mangel ved produktet, må dokumentasjon oversendes til kundeserviceavdelingen til Mister-Auto.no så snart som mulig.
Ved mottak av dokumentasjon vil kundeserviceavdelingen til Mister-Auto.no gi et bekreftelsesnummer for autorisert retur sammen med prosedyre for retur av produktet. Kostnader for retur av produktet dekkes av Mister-Auto.no. Retur av produktet godkjennes av Mister-Auto etter at den skjulte feilen eller mangelen er konstatert av Mister-Auto.no. Når Mister-Auto.no aksepterer returen, vil kjøpesummen for produktet tilbakebetales.

Ved bevist feil eller mangel, vil kundens kostnader for ekspertuttalelser dekkes av Mister-Auto.no. Faktura for disse kostnadene må fremlegges.

7.4 Unntak fra garantiene

Garantiene dekker ikke :

 • utskiftning av forbruksvarer (pærer, vindusviskere, batterier, skiver, filtre, sikringer, bremsebelegg, plaketter, osv.)
 • unormal bruk eller en bruk som ikke er i samsvar med produktet.
 • feil og konsekvenser av disse feilene som skyldes en bruk som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk av produktet (konkurranse, osv.)
 • feil og konsekvenser av disse feilene som skyldes utenforliggende årsaker

8. Ansvar

8.1 Dersom kunden ikke er en profesjonell bruker, er det ingenting i disse generelle vilkårene som begrenser eller ekskluderer ansvaret til Mister-Auto.no ved brudd på noen av de forpliktelsene gitt under gjeldende lover og regler.

8.2 Dersom kunden er en profesjonell bruker :
(1) Disse generelle vilkårene beskriver alt ansvar og alle forpliktelser for Mister-Auto.no når det gjelder levering av produkter og tjenester.
(2) De eneste forpliktelsene og garantiene som hviler på Mister-Auto.no, er de som uttrykkelig fremgår av disse generelle vilkårene, med unntak av alle andre garantier og/eller forpliktelser.
(3) Enhver garanti og/eller forpliktelse i forhold til produkter eller tjenester som kan pålegges Mister-Auto.no med hjemmel i gjeldende lov (herunder særlig enhver underforstått forpliktelse om kvalitet, egnethet til bestemt formål, rimelig aktsomhet og kompetanse vedrørende gjennomføring) er herved uttrykkelig fraskrevet. Spesielt vil ikke Mister-Auto.no holdes ansvarlig hvis produktene ikke tilsvarer kundens behov.

8.3 Mister-Auto.no vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av inntekter, fortjeneste, kontrakter, data og andre eventuelle tilfeldige skader eller følgeskader, selv om det er forårsaket av dem (inkludert uaktsomhet).

Det totale ansvaret til Mister-Auto.no er begrenset, uansett grunnlag, til det beløp som er betalt av kunden for produkt eller tjeneste.


9. Force majeure

Det følgende betraktes som tilfeller av force majeure: krig, lockout, streik, statskupp, naturkatastrofer og andre mer generelle grunnlag anerkjent av myndighetene som å være av uforutsigbar karakter, uimotståelig og ekstern.

Mister-Auto.no kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse på å utføre noen av sine kontraktsmessige forpliktelser i den grad de skyldes force majeure, og hvis det ikke kunne rimelig forutses, unngås eller overvinnes.


10. Generelle bestemmelser

10.1 Alle bestemmelsene presentert i disse generelle vilkårene, utgjør hele avtalen mellom Mister-Auto.no og kunden (heretter «kontrakten») med hensyn til innhold. Den erstatter og opphever alle tidligere presentasjoner, forhandlinger, forpliktelser, skriftlig eller muntlig kommunikasjon, godkjenninger, overenskomster og avtaler mellom partene knyttet til det bestemmelsene i denne kontrakten gjelder for.

10.2 Har den ene eller den andre parten, ved én eller flere anledninger, ikke anvendt én eller flere bestemmelser i kontrakten, innebærer dette frafallelse av denne delen og de kan ikke påberopes på et senere tidspunkt.

10.3 Hvis noen av bestemmelsene i kontrakten viser seg å være i strid med gjeldende lover eller regler, skal denne bestemmelsen anses som avvist. Dette påvirker ikke gyldigheten av de andre bestemmelsene i kontrakten.

10.4 Enhver endring av kontrakten er gjenstand for en gjensidig inngått, skriftlig avtale mellom partene.


11. Personvern

Ved å foreta en bestilling, godtar kunden at Mister-Auto.no kan lagre, behandle og bruke informasjonen som ble mottatt for behandling av bestillingen. Noe av denne informasjonen kan bli oversendt til selskaper som er involvert i levering av produktene. I tillegg vil noe informasjon overføres til selskaper som tilbyr finansiering når kunden ber om finansiering for betaling av bestilte produkter.

Kunden godtar at Mister-Auto.no kan sende kommersielle e-poster om sine produkter eller tjenester.

Beskyttelse av din e-postadresse :
Mister-Auto vil ikke dele eller selge din e-postadresse til tredjeparter. Den brukes bare slik at nyhetsbrev fra Mister-Auto, e-post vedrørende transaksjoner og nyhetsbrev fra partnere kan sendes hvis slike tillatelser har blitt gitt. Abonnering på all e-post som mottas av Mister-Auto, kan avsluttes med lenken på bunnen av siden.


12. Kontaktinfo

(Mister-Auto) (SAS) med kapital på 854 160 €, registrert ved RCS i Lyon under nr. 508 332 244.
Hovedkontor: 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne

Kundeservice : 21 95 62 13 (lokaltakst)
Fra mandag til fredag, fra kl.9:00 til kl.13:00

Email : [email protected]

Hvorfor velge Mister Auto?
 • Stadig lavere priser
 • mer enn 300 000 originale artikler i katalog
 • En behjelpelig hotline
 • Garantert fornøyd kunde eller pengene tilbake innen 15 dager